Direktør for miljø- og energipolitikk i Byggenæringens Landsforening, Rannveig Ravnanger Landet sammen med konferanseleder Bjørn Forwald og seniorrådgiver i Enova SF, Anders Solem (t.v). Foto: Odd Borgestrand

BNL-direktør ut mot diffuse energimål

Direktør for miljø- og energipolitikk i Byggenæringens Landsforening, Rannveig Ravnanger Landet ga honnør til energiminister Tord Lien for hans sterke engasjement og realisering av energimeldingen, men kritiserte mye av innholdet under Perfekte Bygg-konferansen.

Flere regjeringer har jobbet med en energimelding, og BNL har gitt honnør til Lien, men det var i realiteten Stortinget som reddet meldingen etter en kort høringsrunde.

Nøkkelen til omfattende energisparing ligger i eksisterende bygg. Varmetapet i en typisk bolig fra 1980-tallet er enormt. Tapet gjennom tak er 10 prosent, vegger 25 prosent, ventilasjon 14 prosent, dører og vinduer 34 prosent og gulv 17 prosent, hevdetRannveig Ravnanger Landet.

- Uten at vi legger til rette for at mindre bygg kan energi effektiviseres vil vi ikke nå et ambisiøst mål for energisparing, sa hun ifølge en pressemelding fra arrangørene av konferansen.

BNL mener 80 prosent av innsparingen ligger i eksisterende bygg. Dette er imidlertid ikke omtalt i energimeldingen, og det har BNL vært tydelig på at de er lite fornøyd med.

Spart energi kan erstatte fossil energibruk eksempelvis i bygg, transport og industri.

Energieffektivisering vil også gi mange grønne arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet.

BNL har som mål spare 10 TWh i eksisterende bygg fram til 2030, og det betegnet Landet som et ambisiøst mål.

- Energimeldingen gir ikke et helhetlig bilde, men er preget av fravær av politiske visjoner. Den er mer produksjons-fokusert. Vi mener den også er preget av kortsiktig tenkning, og viser ikke veien til lavutslipp-samfunnet. Vi etterlyser det grønne skiftet i energimeldingen. Ressursbesparelse, global oppvarming og tilpasning er nærmest fraværende i meldingen. Vi finner heller ingen forslag til hvordan energieffektivisering kan realiseres i eksisterende bygninger. Vi må få klare signaler fra myndighetene på dette feltet. Det er skjedd alt for lite innen energieffektivisering de siste fem årene, mente hun.

Landet mener at ambisiøse, skrittvise tiltak for energieffektivisering av bygningskroppen er helt vesentlig å få på plass.