Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

BNL avviser at billigere veier gir dårligere sikkerhet

Jon Sandnes i BNL sier det er stort behov for veiprosjekter med standardiserte løsninger. Han mener Nye Veiers forslag til billigere veier ikke går utover trafikksikkerheten.

Nye Veier lover å bygge langt billigere motorveier enn Statens Vegvesen, skrev Aftenposten sist uke.

I alt vil de spare inn 22 milliarder kroner på de åtte veistrekningene de har fått overlevert fra regjeringen. Det skal de få til blant annet ved å fjerne veibelysning og bygge smalere veier.

Flere er skeptiske til forslagene om å redusere standardene, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at det heller handler om å prioritere riktig.

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL er enig med statsråden, og oppfordrer kritikerne til å senke skuldrene.

- Jeg opplever at man er alt for raskt ute med unødvendig kritikk, sier han.

Sandnes understreker det er helt nødvendig at Nye Veier tar nye grep for å bygge raskere og mer kostnadseffektivt.

- På vegne av næringen er at det viktig å få fram at det er helt riktig av Nye Veier å tenke standardiserte løsninger. Det er nødvendig for å få ned kostnadene. Vi vil være en bidragsyter for å få på plass gode standardiserte løsninger på kort tid som ivaretar krav til sikkerhet, sier han.

Fordeler med standardisering

Sandnes har likevel forståelse for at enkelte blir bekymret for sikkerheten når Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland lister opp grep som redusert belysning, frostsikring og veibredde.

- Det er ikke rart at mange tenker i de baner. Jeg vil ikke tolke hva Hovland mener, men dialogene vi har hatt viser store fordeler med standardisering. Samtidig er vi selvfølgelig opptatt av at det ikke skal gå på akkord med sikkerhet. Vi mener standardiserte løsninger ikke i står veien for sikkerheten og en god veistandard, sier han.

Ingrid Dahl Hovland sier ifølge Aftenposten at krav til kvalitet og trafikksikkerhet vil bli overholdt selv om selskapet får lov av veimyndighetene til å redusere standarden på flere motorveistrekninger.

Hun viser blant annet til at det ikke finnes forskning som sier at veilys gir høyere trafikksikkerhet utenfor tettbebygde strøk og utenfor kryssområder.

Ønsker god dialog

Sandnes mener det er positivt at det nye veiselskapet jobber for å finne nye løsninger for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde de åtte veiprosjektene som de har fått ansvar for.

- Mens vegvesenet må tenke på alle typer vei, omfatter Nye Veiers oppdraget å bygge motorvei. Oppdraget gjør at det enklere for dem å bygge med standardiserte løsninger enn for Statens Vegvesen, sier han, og legger til:

- Fra næringens side er vi opptatt av å bidra til god dialog med Nye Veier og Statens Vegvesen, for å bygge mer vei. Det er viktig at vi driver hverandre. Nye Veier skal utfordre hvordan ting er blitt gjort, og finne gode og enkle løsninger i fellesskap med vegvesenet.