Svein Tore Drevsjø, BMO Tunnelsikring AS og fylkesråd Kristina Hansen har signert kontrakten for fv. 848 Ibestadtunnelen. Foto: Therese M. Lindseth/TFFK.

BMO Tunnelsikring oppgraderer Ibestadtunnelen

Mandag 28. september ble kontrakten mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og BMO Tunnelsikring AS signert.

Det omfattende arbeidet i den 3,4 kilometer lange Ibestadtunnelen skal etter planen starte i løpet av oktober 2020. Arbeidet forventes ferdig medio juni 2022. Kontraktsummen er på 210.954.192,90 kroner uten merverdiavgift, skriver fylket i en pressemelding.

– Vi har hatt en god prosess fram til signeringa i dag og ser fram til å få Ibestadtunnelen godkjent etter tunnelsikkerhetsforskriften. Oppgraderinga blir bra for både privat- og næringstrafikken. I tillegg er det positivt at myke trafikanter vil kunne ferdes gjennom tunnelen når oppgraderinga er ferdigstilt, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) i meldingen.

I Ibestadtunnelen skal det gjennomføres en omfattende oppgradering. Tre nye tekniske bygg skal på plass, det skal monteres tunnelventilasjon og nødstasjoner. Det skal trekkes nye elektrokabler, ny LED-belysning og rømningslys, DAB-radio og nødnett. Det blir videoovervåking i portalområdene, Co/No2 gassmålere, nødstrøm og tilknytning til VTS. Hele drenssystemet skal skiftes ut, montering av nye pumpeledninger og oljeutskiller.

Entreprenør skal også videreføre det påbegynte arbeidet med vann- og frostsikring. Sist men ikke minst blir det gjort tilpasninger slik at det blir tillatt å sykle gjennom tunnelene, opplyser fylket.