Bli med på fremtidens vegprosjekt i Harstadområdet - vi søker prosjektstøtte

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedHarstad
Søknadsfrist17.10.2014

Prosjektene Harstadpakken og Bjarkøyforbindelsene er to av Statens vegvesens store byggeprosjekter, og skal sørge for at vegsystemet i Harstadområdet er tilpasset fremtidens trafikkmønster.

Harstadpakken: I Harstad omfatter prosjektet gang- og sykkelveger, flere nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenfor sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. For mer informasjon, se: http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken

Bjarkøyforbindelsene: På øyene Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy utenfor Harstad skal det anlegges vegforbindelser mellom øyene som skal erstatte dagens fergeforbindelser. Vegforbindelsene omfatter en undersjøisk tunnel mellom Grytøy og Bjarkøy samt sjøfyllinger og bruer mellom Grytøy og Sandsøy. For mer informasjon, se: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/bjarkoyforbindelsene

Til disse spennende og omfattende byggeprosjektene som er i startfasen, søker vi nå en dyktig prosjektstøtte.

Som prosjektstøtte vil dine sentrale arbeidsoppgaver være:

 • sekretærfunksjon, bistand ved behov til øvrig organisasjon og drift av prosjektene
 • arkivering, post og distribusjon
 • fakturakontering og -attestasjon
 • bistå med å arrangere møter
 • bistå med korrespondanse og rapportering
 • bistå i kommunikasjonen med grunneiere, rådgivere og entreprenører

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn:

Du har utdanning fra høyskole med relevante fag, min. 2 år. For kandidater med omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder, kan kravet til utdanning fravikes. For vår prosjektstøtte er det nødvendig med svært gode ferdigheter med ordinære datasystemer for kontorstøtte (Office-pakken og Adobe Acrobat).

Det vil vektlegges at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, erfaring fra prosjektarbeid og/eller bransjen, og at du har evne til å sette deg inn i nye datasystemer og arbeidsoppgaver. Stillingen krever førerkort klasse B.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til prosjektleder Hans-Arne Haugland på tlf. 900 93 112 eller e- post hans-arne.haugland@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: