Illustrasjonsfoto

Bli med på fotokonkurranse om norsk fjellsprengning

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) inviterer i samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no inn til en stor fotokonkurranse.

Temaet for konkurransen er bergsprenging over og under jord og bildene skal gjenspeile dette. Konkurransen har to kategorier - en kategori for historiske bilder og en åpen kategori.

Hver deltager kan levere inntil fem bilder i hver kategori.

Bidragene sendes på epost til foto@bygg.no. Bildene skal være i JPEG- eller TIFF-filformat med høyest tilgjengelig oppløsning (minimum 2.500 pixler lengste side). Har du papirbilder, negativer eller positiver/lysbilder kan disse sendes til følgende adresse:

Byggeindustrien
v/Arve Brekkhus
Postboks 6831
St. Olavs plass
0130 Oslo

(Merk brevet med «Fotokonkurranse». Husk å sette inn returadresse om du ønsker at vi skal sende bildene tilbake.)

Fem bilder i hver kategori vil bli plukket ut til å gå til en finale og disse bidragene blir stilt ut under Fjellsprengningskonferansen 2017. Finalistene blir gjort kjent i Byggeindustriens utgave som utkommer til Fjellsprengningskonferansen 2017 samt på bygg.no. Vinnerne blir offentliggjort 23. november 2017, i forbindelse med Fjellsprengningskonferansen.

Innsenderne som får sine bilder antatt kan bli bedt om å stille bildefiler i større format og oppløsning til disposisjon for produksjon av utstillingskopier. Nærmere spesifikasjoner vil bli gitt.

Frist for innsendelse: 15. august 2017.

Premiering

Åpen kategori:
1. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 10.000
2. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 5.000

Historiske bilder:
1. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 10.000
2. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 5.000

Juryen består av:
Kjersti Kvalheim Dunham, Ola Jegleim, Nils Røren og Arve Brekkhus.

Innsendte bilder skal kunne brukes vederlagsfritt av NFF og Byggeindustrien til omtale i ulike media i forbindelse med konkurransen samt til annet bruk i regi av NFF og Norsk fjellsprengningsmuesum.

Ved spørsmål ta kontakt med Arve Brekkhus –

mob. 901 34 888/mail: ab@bygg.no