Bli leder for Forskning og utviklingsstab i Vegdirektoratet

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Vegdirektoratet
FylkeOslo
Søknadsfrist03.10.2014

Vi søker deg som skal bidra til at Statens vegvesens forskning, utvikling og innovasjon er riktig innrettet for å møte våre fremtidige transportutfordringer.

Stillingen er knyttet til Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet. Du blir en del av avdelingens ledergruppe og skal være med på å styre avdelingens aktivitet og utvikling i årene framover. FoU- staben vil bestå av 6-8 medarbeidere.

Arbeidsoppgavene

Lede det faglige arbeidet, koordinere arbeidsoppgavene og bidra til at de ansatte utvikler seg. Noen oppgaver vil være:

  • overordnet ansvar for koordinering av FoU- og innovasjonsvirksomhet i Statens vegvesen og for tverretatlig FoU-samarbeid i Norge og internasjonalt
  • Statens vegvesen sin representant i relevante nasjonale og internasjonale FoU-fora
  • koordinering av standardiseringsarbeidet i etaten nasjonalt og internasjonalt
  • faglig oppfølging av samarbeidsavtalene med universitet
  • budsjett og rapportering av samlet FoU-portefølje
  • samhandling med forsknings- og utviklingsaktiviteten i Fjordkryssingsprosjektet knyttet til Ferjefri kyststamveg E39 ( http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39)

Dette ønsker vi oss

Vi ser etter trygge ledere som har evnen til å lede dyktige fagfolk på en tydelig måte. Vi ser at du bidrar til dette når du:

  • engasjerer til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til det vi leverer
  • har erfaring fra forskningsarbeid
  • viser evne til nytenking og raskt kan sette deg inn i nye fagområder
  • jobber målrettet for at Statens vegvesen er imøtekommende, har omtanke for omgivelsene og er tilgjengelig

Kvalifikasjonskrav

Du må ha utdanning på mastergradsnivå fra universitet eller høgskole (minimum 5 år) gjerne PhD. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Vi legger vekt på god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk samt gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr også goder som faglig påfyll, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstid, pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjerende og godt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktperson:

Vil du vite mer? Ta kontakt med seksjonssjef Marit Brandtsegg, tlf.951 91 363.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: