Blandet fra Peab

Peab-konsernet kan vise til omsetningsvekst, men resultatet etter skatt er uforandret og utenlandsvirksomhetene tapte penger i første halvår.

Nettoomsetningen i selskapet økte med 25 prosent til 15,9 millioner svenske kroner. Resultatet etter skatt var nærmest uforandret på 286 millioner kroner. Ordreboken la på seg hele fem milliarder til nesten 20,2 milliarder svenske kroner i perioden.

Bygg Utland, som består av Norge og Finland, kan vise til en omsetningsvekst i årets seks første måneder på cirka 50 prosent. Omsetningen i de to landene er på nesten 2,4 milliarder svenske kroner.

Resultat har bedret seg litt fra fjoråret, men man taper fortsatt penger i denne enheten. Minus 16 millioner kroner etter skatt for å være nøyaktig.

- Første halvår 2007 viser fortsatt gode markedsforutsetninger
på det nordiske byggemarkedet. Peabs ordrebok er ytterligere forbedret, og vi noterer også at marginalene på det svenske markedet går i riktig retning, sier Peabs konsernsjef Mats Paulsson i en pressemelding.