Henning Olsen, CEO i NRC Group. Foto: NRC

Blandet fra NRC i tredje kvartal

Omsetningen økte, mens driftsresultatet falt litt hos NRC Group i årets tredje kvartal sammenlignet med samme periode året før.

Inntektene for tredje kvartal var 1,956 millioner kroner, en vekst på 6 prosent målt mot tredje kvartal 2019. Ordrereserven utgjorde 6,8 milliarder kroner i slutten av september, etter å ha vunnet 341 millioner kroner i nye ordrer i kvartalet. Driftsresultat før amortiseringer og M&A-kostnader (EBITA) var 88 millioner kroner, mot 105 millioner kroner i 3. kvartal 2019, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi ser fortsatt sterke utsikter for investeringer i bærekraftig infrastruktur i 2021, bekreftet av budsjettforslag i alle tre land. Vår hovedprioritet er å vinne nye prosjekter på de rette vilkårene. Dette er nøkkelen til å kunne utvikle våre medarbeidere, vår organisasjon og et bærekraftig selskap for fremtiden, sier Henning Olsen, administrerende direktør i NRC Group i en pressemelding.

De melder at det har vært god aktivitet i Finland og Sverige, mens det har vært litt mindre å gjøre i Norge. Her er det spesielt virksomhetsområdet Miljø som trekker ned.

Samtidig viser også NRC Group til en økt usikkerhet på grunn av koronapandemien.

- Vi fortsetter å holde høyt fokus på smittevern og etterkomme de regler og retningslinjer som gis for å håndtere covid-19. Våre ansatte har raskt tilpasset seg nye arbeidsformer som hjemmekontor og sørget for forretningskontinuitet i løpet av dette kvartalet. Dette har vært avgjørende for å støtte kundene våre – og vil fortsette å være det, sier Olsen.