Bjørns Kro  skal rives og erstattes av en matbutikk (foto: Jørn Hindklev).

Bjørns Kro rives

Den en gang så ærverdige veikroa Bjørns Kro rett utenfor Lillehammer, skal rives.

Trolig blir det i første omgang bygget en matbutikk inntil 1.000 kvm på det attraktive tomtearealet tett inntil E6, skriver gd.no. Lokalene til Bjørns Kro på Vignes har stått tomme de siste månedene etter at virksomheten ble lagt ned.

− Det er en god begynnelse. Dette er noe det er behov for på Vignes. Kanskje kan vi utvide med en kafe senere, sier investor Birger Bakken, som har kjøpt opp tomta. Bakken tror på byggestart i august/september og at en ny matbutikk kan stå klar til innflytting i 2016.

Det ikke avklart om en fremtidig firefelts E6 vil gå i tunnel eller følge dagens trase forbi Vignes. Utbyggeren må ifølge gd.no holde seg 50 meter unna dagens E6 for å gi plass til en eventuell utvidelse av vegen.