Bjørnøy snuser på 30 prosent CO2-kutt

Norge skal forplikte seg til å kutte CO2-utslippene med minst 20 prosent, kanskje hele 30 prosent, innen 2020. Det sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

EU-kommisjonen la onsdag fram sin nye energiplan hvor det foreslås at EU samlet kutter sine CO2-utslipp med 20 prosent innen 2020. Jeg kan garantere at regjeringen vil foreslå et CO2-mål som er minst like strengt som det EU-kommisjonen har foreslått. Vi skal ikke være dårligere enn EU. Tvert imot har vi sagt vi skal være i front, og være nasjonen som presser fram mest mulig ambisiøse målsettinger og tiltak. Jeg synes Naturvernforbundets krav om 30 prosents kutt i forhold til 1990-nivå er et godt utgangspunkt for en måldiskusjon i Norge, sier Bjørnøy til Aftenposten. Hun legger til at det er både nødvendig og mulig at Norge kutter utslippene med 30 prosent i løpet av de neste 13 årene. Bjørnøy opplyser at regjeringens forslag til nytt klimamål vil bli fremmet i løpet av våren. Hun sier videre at det er fullt mulig å kutte med minst 50 prosent innen 2050. Det avgjørende er de politiske valgene som blir tatt framover, ifølge Bjørnøy. Men nå sliter Norge med å oppfylle Kyoto-protokollen, som tillater at vi kan øke med 1 prosent i forhold til 1990-nivå fram til 2008-2012. I dag ligger Norges utslipp mellom 9 og 10 prosent høyere enn det.