Bjørne Grimsrud går inn som ny leder i TØI. Foto: Statens vegvesen

Bjørne Grimsrud ny leder for Transportøkonomisk institutt

Bjørne Grimsrud (57) er ansatt som ny direktør for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Han overtar stillingen etter Gunnar Lindberg som har ledet TØI i sju år.

Grimsrud kommer fra stillingen som stedfortredende vegdirektør og direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen.

– Samferdselssektoren står overfor betydelige utfordringer og muligheter fremover, det være seg covid-19, det grønne skiftet, innovasjon og transportrevolusjonen innen digitalisering, mobilitet i byer og siste fase av Nasjonal transportplan, sier Grimsrud.

Han ser fram til å lede TØI og bidra til å styrke norsk transportforskning, utvikle kunnskap og sikre best mulig beslutningsgrunnlag i tiden framover.