Bjørnar Broderstad ny direktør for NCC Asfalt

Bjørnar Broderstad (48) er med virkning fra 1.oktober tilsatt som ny direktør i NCC Asfalt. Han kommer fra stillingen som direktør i NCC Maskin, hvor han har vært ansatt siden 1991.

Bjørnar Broderstad (48) er med virkning fra 1. oktober tilsatt som ny direktør i NCC Asfalt. Han etterfølger Steinar Nævdal som har ledet virksomheten siden 1988. Broderstad ble ansatt i NCC i 1991 og ledet maskinavdelingen i NCC Anlegg frem til 1999 da han ved etableringen av NCC Industri overtok ansvaret for NCCs maskinvirksomhet i Norge. Broderstad har tidligere ledererfaring fra Aker Entreprenør hvor han var tilsatt i 13 år. Broderstad er utdannet maskiningeniør og bedriftsøkonom. Asbjørn Lid (54) er med virkning fra samme dato konstituert som direktør i NCC Maskin. Han innehar stillingen som sjef forretningsutvikling og har tidligere blant annet ledet maskinavdelingen i NCC Bygg. Rekruttering av direktør i NCC Maskin er igangsatt. - Når sentrale ledere slutter er det tilfredstillende å konstatere at vi har flere dyktige ledere som kan videreføre virksomheten, sier konserndirektør NCC Industri Kyrre Olaf Johansen.