Bjørn Bygg inngår joint venture avtale med NRK

Bjørn Bygg og NRK inngår i nær fremtid en joint venture avtale om utbygging av NRK-tomta på Sør-Tromsøya. I stedet for planene som ble lagt frem i vinter og som forutsatte tre blokker på åtte etasjer og 78 leiligheter, presenterer de nå fire blokker i fire etasjer med til sammen 80 leiligheter. en mindre del av blokkene vil ha en femte etasje. - Hvis planleggingsprosessen kan følge vår tidsplan, vil de første leilihgetene være innflyttingsklare sommeren 2003 etter ett års byggetid, sier utviklingssjef Lorents Kvalvik i Bjørn Bygg til Nordlys. Kostnadene ved hele bygeprosjektet ligger i størrelsesorden 120 millioner kroner. Da er det regnet med en kvadratmeterpris på mellom 18 000 og 25 000 kroner, som ligger innenfor det normale i Tromsø i dag.