Bjørk forlater Skanska AB

-Claes Björk har meddelt at han ikke vil forlenge sin kontrakt som går ut i juli 2003, sier Skanskas Sverker Martin-Löf.

-Derfor har styret besluttet å starte rekrutteringsprosessen allerede til høsten. Dette for å ha god tid på å finne en etterfølger slik at ledelsesskiftet vil skje på en godt planlagt måte. Det er også vårt ønske og målsetning om at etterkommeren finnes i konsernet, sier Sverker Martin-Löf i Skanska AB i en pressemelding. I følge den svenske avisen Dagens Industri er målet for Skanskas ledelse å ha ny leder på plass like etter sommeren slik at byttet kan skje allerede til høsten. Claes Björk har vært i Skanska i 35 år.