Bjørge Norcoat AS blir del av D&F Group

Bjørge ASA og D&F Group AS har i dag signert avtale om salg av Bjørge Norcoat AS med virkning fra 01.03.07.

D&F Group er allerede markedsleder innen ISO segmentet (isolering, stillas, overflatebehandling). Gjennom oppkjøpet vil bedriften styrke sin posisjon ytterligere, med en total omsetning på rundt 1,3 milliarder NOK i 2006 og over 1600 ansatte. Selskapet satser også tungt internasjonalt, sier administrerende direktør i D&F Group AS, Tor Saltvold. Bjørge Norcoat og D&F Group har mange likhetstrekk, men også komplementerende egenskaper. Begge selskapene er kjent i markedet for sine høye kvalitetskrav og gode HMS-holdinger. Selskapene har også lang erfaring fra oppdrag innen vedlikehold, modifikasjon og nybygg av land- og offshoreinstallasjoner. Mens Bjørge Norcoat de siste årene har fokusert på å bygge opp spisskompetanse innen områdene arkitekt/innredning samt overtrykkshabitater, har D&F Group investert i utvikling av egne isolasjonsløsninger, engineering/inspeksjon og decommissioning (nedbygging av offshoreinstallasjoner). Dessuten har D&F Group utvidet sitt geografiske virksomhetsområdet og også blitt en internasjonalt anerkjent kompetanseleverandør. D&F Group vil etter oppkjøpet være godt posisjonert for en ytterligere vekst og mulighet for å øke bredden i sin tjeneste portefølje. Med sin sterke tilstedeværelse i både Bergen, Stavanger og Hammerfest, og gjennom sine etablerte kunderelasjoner vil selskapet være godt posisjonert for å vinne ytterligere markedsandeler i tiden som kommer, sier Saltvold.