Bjølstadtunnelen åpnet med et nødanrop

Ordføreren i Fredrikstad kommune, Eva Kristin Andersen (Frp) tok i bruk nødtelefonen for å åpne for trafikken gjennom Bjølstadtunnelen, en tunnel med høy sikkerhetsberedskap.

Nødtelefonen ble brukt symbolsk av ordføreren i stedet for saks, kniv eller salutt ved åpningen 16. februar. I og med at det er Veitrafikksentralen (VTS) som styrer og overvåker Bjølstadtunnelen, var det på sin plass at at de fikk en opprigning om at alt var klart og klappet fra prosjektet sin side og dermed kunne åpne bommen.

VTS ønsker at nødtelefonene brukes oftere ved uønskede hendelser, da er stedet lokalisert med en gang og det gjør veiledningsjobben deres lettere.

Høy sikkerhetsberedskap

- Jeg er glad for at vi kan åpne Bjølstadtunnelen før resten av prosjektet åpnes. Tunnelen er en av de sikreste tunnelene med høyeste beredskap som er bygget her til lands. Bjølstadunnelen vil komme til sin rett når ny klaffebru åpner, og gi økt nytte i takt med den varslede store utbyggingen på Værste og Kråkerøy, sier Per Lyder Nyland, byggeleder i Statens vegvesen. Ny klaffebru ventes åpnet nærmere sommeren.

Tunnelen inkludert portaler har kostet ca. 100 millioner kroner og sprenging av tunnelen begynte i april 2009. Bjølstadtunnelen har to kjørefelt og er 440 meter lang og er utstyrt med alt av sikkerhetsutstyr som kreves for tunneler over 500 meter.

Tunnelen har fire havarinisjer, seks SOS-stasjoner, tre automatiske sperrebommer og seks vifter som starter automatisk hvis det blir for mye eksos i tunnelen. Kameraovervåkning er en del av sikkerhetsutstyret og tunnelen styres av VTS i Oslo.

Sarpsborg Park og Anlegg har vært entreprenør, mens Hæhre har stått for sprengningen. Det har gått med 45 000 kg sprengstoff og nærmere 35 000 m³ stein er fraktet ut av fjellet.

Bjølstadtunnelen er et av flere utbyggingstrinn i fv. 108 Ny Kråkerøyforbindelse som Statens vegvesen bygger på oppdrag fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. Opprusting av Mosseveien og bygging av ny Kråkerøybru inngår også i prosjektet.

Vandring og suppe

Kvelden før den offisielle åpningen av tunnelen inviterterte prosjektet Kråkerøybeboere til å ta den nærmere i øyesyn til fots eller med sykkel. Rundt 200 nysgjerrige Kråkerøyværinger møtte fram og trosset de seks minusgradene.