Bjølstad studentboliger

Bjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) kan tilby stadig flere hybelenheter til sine studenter. AF Gruppens siste bidrag er fire punkthus i massivtre i Fredrikstad, med i alt 243 boenheter.

Fakta

Sted: Fredrikstad

Prosjekttype: Studentboliger i massivtre

Bruttoareal: 6.900 kvadratmeter

Byggherre: Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ)

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold

Kontraktsum inkl. mva.: 149 millioner kroner

Arkitekt: Griff Arkitektur

Rådgivere: RIG: Inhouse Tech Geoteknik l RIVA, RIEn og RIByFy: Cowi l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l Grunnundersøkelser og RIE: Multiconsult l RIB: Pro-Consult l RIBr: Roar Jørgensen l RIV: Lars Myhre Østfold

Underentreprenører og underentreprenører: Rør og sprinkelarbeider: Rørcompaniet l Elektro: Foss-Elektro l Ventilasjon: Randem & Hübert l Stikking: Geomatikk Survey l Grunnarbeid: Freddy Mathiesen l Peling og spunting: Kynningsrud Fundamentering l Armering: Borg Armering l Radon: Borg Radonsikring l Riving: Roar Steen Edvardsen l Taktekker: IcopalTak l Kran: Craneway l Blikkenslager: Blikkenslager Frode J. Kristiansen l Maler og gulvbelegg: Walther P. Lislerud l Montasje av massivtre: Straye Trebygg l Heis: Kone l Badekabiner: Part Construction l Systemhimling: Modulvegger Østfold l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Solskjerming: KvintBlendex l Automatikk: Bramo l Branntetting: Byggimpuls l Glass og fasade: Moss Glass og Fasade l Innvendige arbeider: Building Block l Metallarbeider: Jotne Ankers l Utomhus: Rosendal Utemiljø l Leveranse massivtre: Mayr-Meinhof Holz Gaishorn l Fasadeplater: Steni l Adgangskontroll, lås og beslag: Avarn Security

De fire husene varierer i høyde fra fire til seks etasjer, og er koblet sammen to og to via glassbroer som går over tre og fire plan. Byggene skiller seg ut med signalgul detaljering og med karakteristiske knekk i takformene.

Dette er SiØs andre byggetrinn med massivtre på Bjølstad, og direktør Rita Hursum Lystad i SiØ er tydelig på at massivtretanken ligger dypt forankret hos studentene.

Fremtidsrettet og funksjonelt

– Flertallet i styret vårt er studenter, også styrelederen, og de ønsket å bygge både bærekraftig og miljøvennlig. Det var viktig den gang, og er fortsatt viktig; studentboligene skal være kostnadseffektive. Det er jo studentene som til syvende og sist skal betale husleien. Hybelenhetene skal også ha fremtidsrettede løsninger med god funksjonalitet, sier Lystad.

Dette siste trinnet er SiØs fjerde i massivtre, det er bygget to tidligere i Halden og ett på Bjølstad som sto ferdig i 2016. Til sammen disponerer SiØ nå 715 hybelenheter i Halden og Fredrikstad.

Lars Erik Borge iTre har vært prosjekteringsleder i utviklingsfasen og prosjektleder for SiØ i byggefasen.

– Samtidig som massivtre i studentsamskipnader er kostnadseffektivt og holdbart når det gjelder helhetstenking, får vi ofte tilbakemeldinger fra studentene på det gode innemiljøet. Det er en rimeligere byggemetode med synlig tre på to av sidene, ofte også i himling, sier Borge.

Den fysiske oppstarten på Bjølstad ble innledet av AF Gruppen i begynnelsen av juli i fjor med riving av fire eldre studenthus. AF Gruppen hadde i utgangspunktet en samspillsentreprise med SiØ, som gikk over i en totalentreprise.

Ble gjort om

Selv om det forelå ferdige tegninger, brukte AF Gruppen og iTre et halvt år sammen med byggherre og rådgivere for å skreddersy og optimalisere prosjektet, og finne gode tekniske føringsveier, kanaler og sjakter.

– Blant annet ble den planlagte kjelleren fjernet. Toppetasjen på tre av byggene ble gjort om slik at det ble lagt inn flere parleiligheter med hems. Det var opprinnelig 243 hybler. Det er det fortsatt, men det er blitt flere parleiligheter, og dermed plass til flere studenter. Denne optimaliseringsperioden var veldig verdifull for prosjektet, slår prosjektleder Geir Johansen i AF Gruppen fast.

Det er brukt støpt grunnmur med betongplate på mark. Da pelingen begynte ble man møtt av delvis leireforekomster i grunnen og varierende dybder til fjell.

Med egne bad er hyblene på 12 kvadratmeter, mens de største parleilighetene med hems er på cirka 28 kvadratmeter. I tillegg deler studentene et stort fellesareal hvor det er kjøkken stue og spisestue. Bygningskroppene er like og har like store grunnflater – til sammen er det i de fire byggene hele 14 etasjer som er like – men det finnes også forskjellige romløsninger og funksjoner.

Ett av byggenes første etasje er forbeholdt et fellesareal med stort kjøkken, vaskeautomater og et påkostet styrketreningsrom. – Vi har prosjektert inn tekniske løsningene som går på låssystemer og vaskeautomater som betjenes via en app. Alt dette skal gjøre hverdagen enklere for studentene, sier Lystad.

Da elementene med massivtre ankom byggeplassen i Fredrikstad fra Østerrike, gikk stablingen av elementene svært raskt. – Alt må være godt og riktig prosjektert og klart for montering. På det raskeste bygde vi en etasje i to bygg per uke, forteller Johansen.

– Fasadene er kledd med malmfuru som er jernvitrol- og kjønrøkbehandlet. Da får vi den patinaen vi ønsker ganske tidlig. Kombinasjon med gode detaljer fra arkitekt, gir fire flotte bygg, sier Borge. Mønsteret i Steniplatene er det samme som er brukt i glassfasadene i sammenkoblingen av byggene.

Ingen overskridelser

– Kostnadseffektivitet har vi hatt søkelys på, sier Lystad. – Å komme tidlig i dialog med rådgivere, entreprenører og leverandører satte vi pris på. Her har AF Gruppen gjort en veldig god jobb, på samme måte som de tidlig fikk innarbeidet gode HMS-rutiner rundt koronasituasjonen. Siden bygging med massivtre forutsetter tidlig planlegging, får vi også god kontroll på kostnadene. Ingen av våre prosjekter har hatt overskridelser. Det er viktig – vi forvalter jo pengene på vegne av studentene, sier hun.

– Jo, det har vært et veldig godt samarbeid i prosessen, bekrefter Johansen. – Det har vært tydelig at alle involverte parter ville lykkes.

SiØ og AF Gruppen er ferdige for denne gang på Bjølstad. Men de er allerede i startfasen på et nytt studentboligprosjekt i Halden. «Tårnet» vil inneholde 213 leiligheter og stå ferdig neste høst.