Bjelland og SV Betong vant vei- og brukontrakt i Sandnes

Bjelland AS og SV Betong leverte laveste pris og, er innstilt til å bygge fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland i Sandnes.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider fredag.

Vegvesenet regner med byggestart allerede i juni, skriver de videre i meldingen. Kontrakt kan signeres etter klagefristen har gått ut om ti dager.

Tilbudet fra Bjelland og SV Betong er 342,6 millioner kroner. Dette var det laveste av til sammen åtte tilbud. OHL Obrascons Huarte Lain S.A la seg høyest, med en pris på litt over 565 millioner kroner.

Fylkesveg 505 Skjæveland-Foss Eikeland er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksvei 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Målet med prosjektet er, ifølge Vegvesenet, å få til en bedre tilknytning mellom bolig og næring i området. Strekningen blir også en del av den fremtidige ringveien rundt Sandnes.

Brua over godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er et hovedelement i prosjektet. Den blir 25,2 meter bred og 248 meter lang. Det mest spesielle er byggemetoden. Brua blir støpt i seksjoner inne på det ene landkaret, og deretter skjøvet over godsterminalen med millimeterpresisjon. Dette blir fjerde gangen denne metoden brukes i Norge, skriver Vegvesenet.

– Bjelland og SV Betong er lokale firma. Dei knyter til seg ekspertise til å stå for skyvingen av brua. Doka Norge har tidligere vært underentreprenør for brubygging etter skyvemetode. Den store gevinsten med denne metoden er å spare byggetid ved å bygge begge hovedkonstruksjonene på samme tid, uttaler prosjektleder Bjarne Våge i Statens vegvesen.

I tillegg til brua blir det bygd omtrent 2,4 kilometer med vei, gang- og sykkelvei, samt en rekke tilkomstveier. Alt skal stå ferdig senest 1. juni 2019, heter det i meldingen fra Vegvesenet.