Bislet bad fredes

Riksantikvaren har besluttet å frede Norges eldste svømmehall. Bislet bad i Oslo sto ferdig i 1921.

– Med fredningen av Bislet bad blir et viktig stykke av Oslos historie tatt vare på, sier riksantikvar Jørn Holme.

Anlegget ble åpnet i 1921, og var da et av de mest avanserte og moderne i sitt slag i Norden. I 1920-årene hadde få leiligheter egne bad, og de såkalte folkebadene ble derfor et ledd i myndighetenes arbeid for å få bukt med sykdommer som blant annet skyldtes trangboddhet og dårlig hygiene.

Etter hvert som stadig flere leiligheter fikk egne bad utover på 1900-tallet, endret folkebadenes rolle seg. De ble brukt til svømmeopplæring, mosjon og idrett.

Badet, som var kommunalt fram til 2005, eies nå av Thongård AS. Det er full drift i anlegget.

Også skulpturen «Efter badet», som står utenfor bygningen, er fredet.