Biskop åpner for mørklagte kirker

Mørebiskop Odd Bondevik lufter tanken om å slå av flomlys på kirkene og nekte kirkefolk bilgodtgjøring som miljøpolitiske symbolhandlinger.

Det er en vill tanke som jeg vil ha debatt om. Hadde vi gjort dette, ville det hatt en sterk symboleffekt slik at folk hadde tenkt over hvordan vi bruker energien vår og truer klima og livsmiljø, sier Bondevik til Vårt Land. Bondevik synes det er flott med flombelyste kirker, og sier han selv ikke har konkludert. Det er heller ikke jeg som avgjør slikt. Det ligger lokalt, sier han. Bondevik har lenge vært den biskopen som har markert seg sterkest i miljøspørsmål. I fjor høst tok han til orde for sivil ulydighet mot det planlagte gasskraftverket på Mongstad dersom det ikke før CO2-rensing fra dag en.