Billigste anbud kan bli dyrt

Hva som blir utgangen av den saken som er dukket opp rundt Adecco Helse vet ikke vi. Men Arbeidstilsynet har nå gått til anmeldelse. Vi er selvsagt for at man kan bruke private aktører også til oppgaver i det offentlige, men man må selvsagt holde seg innenfor de rammene loven setter.

Det er ikke tvil om at det som har skjedd i denne saken har skadet det som har med offentlig privat samarbeid å gjøre. Selvsagt må Adecco gjøres til ansvar for de feil som er begått, men sannelig er det også på tide å se på hva som skjer blant de offentlige bestillerne.  

Vi har gang på gang gått i rette med offentlige myndigheter – og da særlig i kommunal sektor – som utelukkende synes å velge billigste pris. Vi har sagt at da får man som fortjent. Det er utrolig at ulovligheter ikke er avdekket tidligere. Vi kjenner ikke til hva som har skjedd på sykehjemmene, men noen ledere har vært utrolig kreative i driften og i bruken av arbeidskraft. Vel kreative vil mange si.

I byggenæringen er det mange seriøse bedrifter som gang på gang taper i konkurransen med mer eller mindre useriøse bedrifter når det gjelder offentlige innkjøp. Vi har ofte sett at spesielt utenlandske bedrifter har kommet lett til når det gjelder offentlige oppdrag. Det er en ting de offentlige bestillerne har vært opptatt av - og det er billigste pris. Kvalitet, leveringssikkerhet, HMS, bruk av lærlinger og alle andre krav som settes, blir glemt. Man kan gjerne anta et lavt anbud, men man får ikke rett anbud og heller ikke rett pris. Det som er en kortsiktig gevinst kan bli dyrt i lengen.

Det er på tide at de offentlige bestillerne som hele tiden unnlater å følge lovens bokstaver nå får sin straff. Det første som bør skje er at de fjernes fra jobbene sine. I tillegg må også man bruke solidaransvar og andre virkemidler som ligger der som et ris bak speilet allerede.