Billigere enn forventet

Det laveste tilbudet på Ny Sandesund bru er ca 10 prosent billigere enn forventet, konkluderer prosjektleder Erik Gressløs ved Statens vegvesen Region Øst etter anbudsåpningen mandag 21. november.

Av de tre tilbyderne i anbudsprotokollen er tyske Bilfinger + Berger billigst med 282 millioner kroner. Dette er 45 millioner kroner lavere enn Veidekke Entreprenør med tilbudssummen 327 millioner. Skanska Entreprenør ligger høyest med 359 millioner kroner. Entreprisen omfatter bygging av ny bru parallellt med eksisterende bru. Den er 1521 meter lang og består av to brudeler bygget som fritt frambygg samt viadukter med overbygning utført som henholdsvis kasse - og platetverrsnitt i betong. Rehabilitering av eksiterende bru, herav nye kantdragere, rekkverk med transparente støyskjermer. Fundamenteringsarbeider består av borede pilarer samt betongpeler. Veiarbeider i tilknytning til begge bruendene (ca 800meter). Riving og bygging av ny bru over E6 på Årum.- Ombygging, levering og montering av elektrotekniske installasjoner og overvannsløsninger i ny og eksisterende bru. Anleggstart er i februar 2006.