Bilfinger må si opp 600 ansatte

Lav investeringsvilje og innstramninger i petroleumsindustrien fører til at oljeservicebedriften Bilfinger sier opp nesten en tredel av sine ansatte.

Bilfinger Industrier er et av Norges største selskaper innen blant annen isolering, stillas og overflatebehandling (ISO). Per i dag har de 1.900 ansatte fordelt på flere anlegg og kontorer i Norge.

Ifølge Stavanger Aftenblad rammer kuttene i oljeindustrien selskapet så hardt at de velger å si opp 600 ansatte.

– Flere av våre store kunder har nylig informert oss om planlagt reduksjon i aktivitetsnivået på flere offshore- og landanlegg, som et resultat av reduserte investeringer og budsjettkutt i olje- og gassvirksomheten i 2014 og 2015, sier Tor Minsaas, direktør for teknologi og støttefunksjoner i selskapet.

Dette får derimot ikke noe å si for den betydelige anleggsvirksomheten Bilfinger-konsernet har i Norge

- Bilfinger Industrier er et eget selskap i Bilfinger SE. Vår anleggsvirksomhet er organisert som et eget selskap som Bilfinger Construction GmbH. Vi vil derfor ikke bli påvirket av dette, sier Randi Hermann i Bilfinger Construction til Byggeindustrien.

Heller ikke Bilfinger Infrastructure er omfattet av nedbemanningen.

- Bilfinger Infrastructure S. A. forsetter uhindret alle bruprosjekter og sysselsetter i dag med 110 ansatte, og utvider sin virksomhet og antall ansatte i Norge kontinuerlig, sier i Bettina Gerti Groß av Bilfinger Infrastructure S.A til Byggeindustrien.