BFO-dagene 2014

StedOslo, Norge
ArrangørBFO og TFSK
Fra19.11.2014
Til20.11.2014
TidspunktOnsdag kl 9.00 - torsdag kl 15.30

Målgruppe:
BFO -dagene henvender seg til en stor målgruppe som utbyggere og entreprenører, eiere og driftere, leverandører av produkter og tjenester, detaljprosjekterende og brannrådgivere.

Kursomtale:
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) inviterer deg til våre tradisjonsrike bransjedager.

God ivaretakelse av brannsikkerhet i bygninger forutsetter et godt samspill mellom mange parter helt fra eier/tiltakshaver, drifter og utbygger til entreprenør, detaljprosjekterende og brannrådgivere. I den grad disse klarer å ivareta brannsikkerheten gjennom byggefasen og ut i bruksfasen så får vi gode bygninger og et godt brannsikkerhetsnivå. Likevel blir brannsikkerheten i mange bygninger ikke helt som den var tenkt og det kan føre til konflikter og problemer, samt et større skadeomfang enn ‘nødvendig’ ved en brann. Hvorfor skjer egentlig dette og hva er fallgruvene? Hvilke problemer og utfordringer står vi overfor, og ikke minst; hvordan kan vi forbedre oss slik at dette kan unngås?

BFO-dagene 2014 tar sikte på å belyse alle deler av byggefasen fra konsept til detaljprosjektering, samt bygging og drift, men med spesielt fokus på tidligfase. Den første dagen fokuserer primært på helhetsperspektivet med en stor bredde i foredragsholdere, mens den andre dagen fokuserer på temaer som er av spesiell interesse for branningeniører og brannrådgivere i deres hverdag.

Konferansen gir også en god mulighet for å knytte kontakter og for å samtale med andre aktører og myndigheter. Det er mulig å melde seg på begge dager eller bare en av dagene.

Påmeldingsfrist: 29. oktober

Program og påmelding