Beverskaret

Foto: Odd Hansen Prosjekt.Foto: Odd Hansen Prosjekt.

Ved Vardafjell i Haugesund har Odd Hansen Prosjekt AS ført opp første byggetrinn i boligprosjektet Beverskaret.

Fakta

Sted: Haugesund

Prosjekttype: Nybygg, bolig

Salgssum: 80 millioner kroner

Bruttoareal: 2.400 kvm

Tiltakshaver: Odd Hansen Prosjekt

Arkitekt: Arkitektkontoret
Brekke Helgeland Brekke

Rådgivere: RIB: Bygg-Kon l RIVVS: SystemAir l RIBr: Q-Rådgivning l RISprinkler: Aktiv Sprinkler l RIVA: Råd. ing. John Alvseike

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: RH oppmåling l Grunnarb.: Vassbakk & Stol l Betong og tynnavretting: GL Prosjektservice l Ferdigbetong og trappeelementer: Ølen Betong l Hulldekker: Spenncon l Stålarb.: Haugaland Stålbygg l Vinduer og balkongdører: NorDan l Ytter- og innerdører: Dooria l Blikkenslager: Oddenes blikk l Tømrer, maling og flis: Bigera l Taktekking: Haugesund Takservice l Parkett: Fjorddal l Rør og sprinkler: Comfort Karmøy l Elektro: Haugesund Elektriske l Vent.: SystemAir l Branntetting: Føniks l Lås og beslag: Låsservice l Heiser: Knutsen Heis l Stillas: Stillasgruppen l Anleggs-
gartner: Vaglid l Byggevarer: Bygger’n l Fibernett: Haugaland Kraft

Beverskaret ligger i en vestvendt helling med utsikt over store deler av Haugesund, nordre del av Karmøy, Røvær og Utsira. Byggetrinn 1 omfatter 24 leiligheter i to terrasse-blokker som er forbundet med et mellombygg. De 24 leilighetene er fra 67 til 148 kvadratmeter, og snittpris ved salg var cirka 33.000 kroner per kvm. Tomten er totalt på ca 3,5 mål og har fjellgrunn. Det er sprengt ut ca 15.000 kubikkmeter faste masser fra tomten.

Byggene er tilnærmet rektangulære og svakt vinklet bort fra hverandre. Parkeringsareal, vegger i bakkant og skilleveggen er plasstøpte. Bærende konstruksjon videre opp består av stålsøyler og hulldekker (samlet areal 3.850 kvm). Takene er bygget av q-dekker som er isolert og tekket. Fasadene er kledd med ferdig grunnet og malt trepanel med jordfarger og innslag av sink. Mellom-bygget, som inneholder trapper og heis, er oppført i prefabrikkerte betong-
elementer. I front har leilighetene vinduer fra gulv til tak. Tilkomst til leilighetene i første etasje skjer fra bakkenivå, tilkomst fra andre til sjette etasje skjer via svalganger, enten fra forsiden eller baksiden.

God standard
– Standarden er god. Kjøperne kunne velge ulike tilvalgsløsninger, spesielt for kjøkken, bad, parkett, fliser og elektro, sier daglig leder Kjetil Alvheim i Odd Hansen Prosjekt.

– Alle leilighetene har livsløpsstandard og en pakke med kabel-TV og bredbånd fra Altibox. Solforholdene er gode og alle leilighetene har terrasser på 30 kvm som er delvis overbygde. Mellom terrassene i hver etasje er det satt opp skillevegg og hver terrasse har egen bod på ca 2,5 kvm. I et parkeringsanlegg i bakkant av første etasje har alle beboerne biloppstillingsplass. Utenfor bygget er det gjesteparkering. Uteområdene er pent opparbeidet med grøntareal, gangstier, belysning og to lekeplasser. Fra Beverskaret er det gangavstand til Haugesund sentrum.

Borehull
Beverskaret er prosjektert og ført opp etter Tek10. Leilighetene har vannbåren gulvvarme basert på to varmepumper mot jordvarme. Dette anlegget brukes også til forvarming av forbruksvann. Det er fire borehull til 200 meter på tomten. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 107,6 kWh. Leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er et aggregat i hver leilighet. Byggene er fullsprinklet.

Faste entreprenører
Samlet nettoareal er 2.400 kvm, og samlet salgssum for de 24 leilighetene er 80 millioner kroner. Byggene er tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS og ført opp i delte entrepriser. Grunnarbeidene startet i mai 2013, og bygget var klart for innflytting i oktober i år. Bigera AS har vært hovedbedrift, Vassbakk & Stol har utført grunnarbeidene og GL Prosjektservice betongarbeidene.

Kjetil Alvheim sier at Odd Hansen Prosjekt bruker faste under-entreprenører og leverandører og at det bidrar til en rask og greit byggeprosess.

– Når alle er samkjørt og alle vet hvordan de andre tenker går prosessen veldig greit. Vi har også et tett samarbeid internt i Odd Hansen Prosjekt med ukentlige møter hvor salg og drift er samlet. Prosjektansvarlig Arne Waka har totalansvaret og kontakt med alle underentreprenører og leverandører, mens byggeleder Svein Brekkå har daglig oppfølging på byggeplassen. Vi har ført opp slike bygg tre ganger tidligere og blitt litt bedre for hver gang. På neste byggetrinn vil vi være enda mer samkjørte. Tett samhandling gjør at vi kjapt kan ta ting som oppstår underveis, sier Alvheim.

Daglig leder Ramunas Lankutis i Bigera sier at bedriften har utført tømrerarbeid, malerarbeid og flislegging.

– For oss er det en fordel å levere en hel pakke med fag. Det gir god økonomi og god fremdrift, sier han.

Velprøvd konsept
Sivilarkitekt Jan Ove Bjørheim i Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke sier at det arkitektoniske hovedgrepet er å bygge terrassehus som er best mulig tilpasset til det fallende terrenget.

– Vi ønsker å skape leiligheter med gode kvaliteter, stor uteplass og god utsikt. Dette er fjerde gang slike bygg føres opp så det er en utprøvd løsning. Vi forbedrer litt hver gang. Utfordringen er å få ting til å gå opp over flere etasjer, samt å tilpasse byggene til terrenget.