Betydelig snøskredfare flere steder i landet

Det er betydelig snøskredfare flere steder i Nord-Norge, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det oransje farevarselet, som er det nest høyeste, er utstedt for onsdag 2. juledag, men faren vedvarer flere steder både torsdag og fredag.

Varselet gjelder for blant annet Vest-Finnmark, Lyngen, Nord-Troms, Tromsø, Lofoten og Vesterålen, ifølge NVE.

Skredfaren i Nord-Norge skyldes i hovedsak nysnø og vind, mens det i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er mildvær og regn som kan utløse skred.

– Unngå ferdsel i løse områder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet, skriver NVE.

En omfattende leteaksjon ble iverksatt på Svalbard 1. juledag da et stort snøskredd ble utløst ved Todalen. Leteaksjonen ble avsluttet på grunn av utfordrende vær, men ingen er meldt savnet.