Betydelig oppgang for boliger

Det ble satt i gang bygging av 6.554 boliger med i alt 925.000 kvadratmeter bruksareal til bolig i 4. kvartal 2010, viser nye tall fra SSB.

Dette er en oppgang i antall og areal på nesten 20 prosent i forhold til tilsvarende kvartal året før.

Igangsatt bruksareal til næringsbygg gikk opp med 3,5 prosent fra 4. kvartal i 2009 til 4. kvartal i 2010. Oppgangen skyldes i hovedsak økning innenfor kontor- og forretningsbygg.

Sterk økning innenfor kontor- og forretningsbygg
Det ble påbegynt bygging av 437 000 kvadratmeter bruksareal til kontor- og forretningsbygg, det høyeste tallet for 4. kvartal de siste ti årene. Dette er 172 000 kvadratmeter mer enn i samme periode i 2009, en økning på 65 prosent.

Nedgang i eneboliger
Det er registrert en oppgang i igangsetting av stort sett alle typer bygg. Antall og bruksareal til eneboliger har derimot gått ned med henholdsvis 16 og 5 prosent. Veksten i boligbygg skyldes særlig en dobling i antall blokkleiligheter. Bruksareal til bolig i blokker økte fra et lavt nivå på 118 000 kvadratmeter i 4. kvartal 2009 til 244 000 kvadratmeter i samme periode året etter.