Nye Ytre Enebakk skole utføres i samspill. Ill.: Planforum Arkitekter

Betonmast signerte kontrakt på Ytre Enebakk skole

Betonmast har signert avtale om utvikling og bygging av nye Ytre Enebakk skole for Enebakk kommune.

Prosjektet er en samspillsentreprise, og omfatter riving av eksisterende skole, etablering av midlertidig skole og bygging av ny skole på eksisterende skoletomt.

Betonmast vant pris- og designkonkurransen om nye Ytre Enebakk skole (YES) i samarbeid med Planforum Arkitekter og Landskaperiet. Det var først og fremst løsning, kompetanse og oppgaveforståelse som ble lagt til grunn i konkurransen.

Skolen er på 6 500 m2 BTA, og er foreslått bygget i massivtre. Skolen blir en 4-parallell barneskole for elever fra 1 - 7 klasse dimensjonert for ca 800 elever. Første fase med prosjektering og brukermedvirkning er nå satt i gang.

- Det er spesielt hyggelig å vinne en konkurranse i godt samspill med våre samarbeidspartnere. Vi har jobbet frem gode løsninger. Nå gleder vi oss til å bygge en fremtidsrettet skole for skoleelever i Enebakk, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbeide med alle involverte parter, sier Jon Harald Kristiansen, daglig leder i Betonmast Østfold.

- Atter en gang får Betonmast tillit til å bygge en skole. Det er også flott å få brukt vår opparbeidede kompetanse på skolebygg her på nye Ytre Enebakk skole, avslutter Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Byggestart er forventet til høsten 2016 og skolen skal stå ferdig til bruk til desember 2017.

Ill. Planforum Arkitekter