– Fjorårets vekst var på 13 prosent, dette samsvarer godt med de ambisiøse vekstplanene vi har lagt fremover, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Betonmast passerte tre milliarder

Omsetningen i Betonmast passerte tre milliarder kroner for første gang i 2014. De fikk et resultat før skatt på 72 millioner kroner, noe som gir en resultatmargin på 2,4 prosent.

Konsernet har en ambisiøs vekstrategi og veksten fortsatte også i 2014. Ved inngangen til 2015 hadde Betonmast en rekordhøy ordrereserve. Dette gleder konsernsjef Jørgen Evensen spesielt.

– Fjorårets vekst var på 13 prosent, dette samsvarer godt med de ambisiøse vekstplanene vi har lagt fremover. Resultatet på 2,4 prosent er for lavt, men er i henhold til budsjettet. Vi vil i 2015 ha fokus på å bedre resultatgraden, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

– Med en ordrereserve på hele 4,3 milliarder ved inngangen til 2015, må jeg innrømme at vi gleder oss til tiden fremover. Det er lagt ned svært stor innsats i hele organisasjonen for å komme på dette nivået, og det skal vi høste av i tiden som kommer, sier han.

Sykefraværet i Betonmastkonsernet var på 5,4 prosent, som er det samme som i foregående år.

– H-verdien ble 10,2, en økning fra 5,6 i fjor. Dette er vi ikke fornøyde med og her er vi langt bak målsettingen vår. Vi skal øke fokus på HMS og på forebyggende tiltak ytterligere i 2015, slik at vi kan nå målene våre, avslutter Evensen.