F.v.: Bjørn Anker (administrerende direktør i HRL Entreprenør AS), Pål Lillefjære (gründer HRL), Tom Jørgensen (styreleder i HRL AS), Jørn Heidenreich-Riis (gründer HRL) og Jørgen Evensen, konsernsjef Betonmast AS.

Betonmast kjøper HRL og Midt-Telemark Entreprenør

Entreprenørkonsernet Betonmast har inngått avtale om kjøp av alle aksjene i entreprenørbedriftene HRL Entreprenør, HRL Bolig og Midt-Telemark Entreprenør.

Avtalen ble signert torsdag morgen. Endelig avtale betinger en verifisert due diligence-prosess og samtykke fra Konkurransetilsynet.

Kjøpet gir Betonmast et solid feste om markedene i Telemark, søndre del av Vestfold og Kongsberg.

- Dette er et spennende marked som Betonmast i dag ikke er tilstede i. Vi tror selskapene vil utfylle og supplere godt i forhold til vårt selskap Betonmast Buskerud-Vestfold, som har sitt markedsfokus fra Tønsberg og mot Drammen, sier konsernsjef i Betonmast, Jørgen Evensen.

HRL Entreprenør, HRL Bolig og Midt-Telemark Entreprenør er i dag samlet under HRL-konsernet. Selskapene omsatte til sammen for 507 millioner kroner i 2013 og har 200 medarbeidere.

- Oppkjøpet er et nytt og viktig steg i vår vekstrategi mot 2016. I løpet av 30 år har HRL skapt seg et navn og en posisjon i Grenlandsområdet. For Betonmast er det viktig med lokal forankring når vi går inn i nye geografiske markeder. Med HRL og Midt-Telemark Entreprenør på laget vil vi bli en attraktiv samarbeidspartner for eksisterende og nye kunder, sier Evensen.

For gründerne bak HRL er dette en spesiell dag. Jørn Heidenreich Riis og Pål Lillefjære har siden den spede starten i 1984 utviklet et solid selskap. Bjørn Anker er i dag daglig leder i HRL Entreprenør.

- Vi merker at byggebransjen er i endring, sier han. Kravene endres, og bransjen konsolideres. Jeg ser det som svært positivt for den videre utviklingen av selskapet å ha kapasiteten til et sterkt konsern å støtte seg til. Med dette får vi kompetanse og kapasitet til å bringe bedriften vår et hakk videre, sier Anker.

Betonmast har hatt en meget kraftig vekst siden oppstarten av Betonmast Bygg i 2006. I år forventer konsernet å omsette for tre milliarder kroner fordelt på 13 lokale selskaper. Disse selskapene er spredt over store deler av Sør-Norge opp til Trøndelag, samt i Sverige.

Betonmast-konsernet hadde i 2013 en samlet omsetning på 2,7 milliarder norske kroner, med et resultat før skatt på 85,1 MNoK