Nye omsorgsboliger på Fjellstrand i Nesodden kommune (Ill: Lie Øyen Arkitekter AS)

Betonmast har inngått OPS-avtale med Nesodden kommune

Betonmast har gjennom Fjellstrand Omsorgsboliger AS inngått OPS-avtale (Offentlig Privat Samarbeid) med Nesodden kommune om bygging av 30 omsorgsboliger, aktivitetssenter og personalbase på Fjellstrand i Nesodden kommune.

Betonmast skal i tillegg forestå bygging av 20 omsorgsboliger i samarbeid med Nesodden kommune. Disse er beregnet for salg til kvalifiserte kjøpere hvor Nesodden kommune har tildelingsrett.

Betonmast skal stå for fullstendig utvikling av OPS-prosjektet med forpliktelse til bygging, forvaltning, drift, vedlikehold og service. Prosjektet er beregnet for eldre personer med omfattende hjelpebehov og forutsettes delfinansiert med investeringstilskudd fra Husbanken.

- Vi er meget stolte over å ha fått denne OPS-kontrakten med Nesodden kommune. OPS kontrakten representerer et nytt område for oss, og vi er stolte over at vi nå også kan utvikle, bygge og drifte prosjekter i samarbeid med det offentlige. Det er et stort og flott prosjekt og vi ser frem til et godt samarbeid, sier Jørgen Evensen, Konsernsjef i Betonmast AS.

Reguleringsarbeidet starter juli 2016 og varer ca 1 år. Byggestart er planlagt høsten 2017 og byggetiden er 15 måneder.