Foto: BetonmastHæhre

BetonmastHæhre organiseres i divisjoner

BetonmastHæhre har vedtatt en omorganisering av konsernstrukturen. Konsernet vil med virkning fra 1. september organiseres i fire divisjoner; bygg, anlegg, eiendom og Sverige. Konsernet vil som tidligere ledes av Jørgen Evensen. 

Jørgen Evensen

- I kjølvannet av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen har styret og ledelsen jobbet med å finne den mest hensiktsmessige strukturen for det nye konsernet. Vi har nå landet på en løsning der konsernet organiseres i fire divisjoner. Vi er trygge på at dette er en god organisering som vil sikre effektiv drift og god utvikling i de ulike divisjonene og i BetonmastHæhre som konsern, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Divisjon Bygg vil ledes av Peter Sandrup og inneholde alle tidligere Betonmast-selskaper, med unntak av den svenske virksomheten. Divisjon Bygg vil telle 13 selskaper med en samlet omsetning i størrelsesorden 4,8 milliarder kroner (2016-tall).

Divisjon Anlegg vil ledes av Albert Hæhre og vil bestå av Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg samt anleggsgartnerfirmaet Steen & Lund. Samlet omsatte disse virksomhetene for om lag 4,5 milliarder kroner (2016-tall).

Divisjon Eiendom vil ledes av Hans Jørgen Lundby. Virksomheten utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter primært innenfor bolig, næring og helse.

Divisjon Sverige vil ledes av Mattias Gustafson og består i dag av byggvirksomhetene Betonmast Gøteborg og Betonmast Stockholm. 

- De svenske virksomhetene er i rask vekst i et godt marked, heter det i en melding fra selskapet.