<p>Ill. Halvorsen Reine</p>Ill. Halvorsen & ReineIll. Halvorsen & Reine

BetonmastHæhre bygger skianlegget SNØ til 700 millioner

Betonmast Romerike signerte i august avtale med Vinterparken om bygging av det nye innendørs skianlegget SNØ som skal stå ferdig i 2019. Kontrakten er en totalentreprise på 700 millioner kroner. 

Etter en lang utviklingsprosess, er nå kontrakten signert for det nye innendørs skianlegget som blir på totalt 50.000 kvadratmeter og vil bli det første av sitt slag i Norge.

- SNØ vil ha en sterk miljøprofil med fokus på å redusere energiforbruk og gjenvinne energi. I samvirke med andre bygg i prosjektet, vil bygget levere mer energi enn det blir tilført, heter det i en pressemelding.

Det innendørs skianlegget vil bestå av to kilometer langrennsløyper og en alpinbakke som er 500 meter lang, med 90 meter fall. Bredden blir på 100 til 40 meter, fordelt på tre løp. Det vil også bygges et tilliggende bygg med servicetilbud til hallen, som utstyrsleie, butikker, servering, treningssenter og kontorer.

- I perioden desember 2015 fram til kontraktsignering har vi hatt en meget tett og lærerik prosess med byggherreorganisasjonen. Gjennom samarbeid, åpenhet og tillit har vi utviklet oss selv og prosjektet. Dette er en arbeidsform vi liker og er gode på. Erfaringsmessig vet vi at det er verdiskapende for begge parter, sier Stein Erik Pedersen, daglig leder i Betonmast Romerike.

- SNØ er på mange måter et banebrytende prosjekt, og etter vurdering av flere entreprenører, ble BetonmastHæhre valgt for gjennomføring av byggeprosjektet. BetonmastHæhre er et profesjonelt og løsningsorientert selskap som har vist god samarbeidsvilje og positiv innstilling i en optimaliseringsfase, ledet av prosjektdirektør Lars. P. Thorbjørnsen. Vi ser frem til fortsettelsen av dette i gjennomføringsfasen, uttaler Erik Hammer, adm. dir. i Vinterparken Holding AS.

- Vi er utrolig ydmyke, og ikke rent lite stolte over å ha fått tillit av Vinterparken til å gjennomføre dette spektakulære prosjektet. Det er absolutt ikke hver dag det bygges innendørs skianlegg i Norge. Prosjektet vil for oss bli et utstillingsvindu og et referanseprosjekt som vi kan vise til hele verden. BetonmastHæhre er et konsern som besitter veldig mye utviklings- og entreprenørkompetanse. Jeg er meget godt fornøyd med at vi nå får bruke denne kompetansen på et så spennende og ikke minst krevende prosjekt, uttaler Peter Sandrup, leder av divisjon Bygg i BetonmastHæhre i meldingen.

Etter planen skal entreprenøren være i gang på plassen innen nyttår. Råbyggsleveransen er planlagt 2. kvartal 2018 og prosjektet skal ferdigstilles ved utgangen av 2019. Isachsen Anlegg vil ta seg av grunnarbeidet og Halvorsen & Reine er arkitekter på prosjektet.

En glad gjeng under kontraktssigneringen. Fra venstre: Erik Hammer, adm. dir i Vinterparken Holding, Steinar Mejlænder-Larsen, daglig leder Selvaag Byutvikling, Lars P. Thorbjørnsen, prosjektdirektør Lørenskog Vinterpark, Svein Rennan, teknisk sjef Betonmast Romerike, Stein Erik Pedersen, daglig leder Betonmast Romerike, Lars Fosterud, prosjekteringssjef Betonmast Oslo og Morten Gregertsen, sektorleder privat bygg og eiendom OEC.