Undervisningsbygg prosjektdirektør Ketil Asklien (f.v.) deler ut SHA- pris til Stig Rømo og Hugo fra Betonmast, og Roar Pedersen fra Undervisningsbygg. Foto: Andreas Lunde, Undervisningsbygg

Betonmast fikk SHA-pris av Undervisningsbygg

For å motivere entreprenører og bransjen til ekstra innsats, delte Undervisningsbygg for første gang i år ut en SHA-pris.

 - Vi må gratulere prosjektleder Stig Rømo og HMS/ KS leder Hugo Bergli i Betonmast med årets SHA-pris. De har gjort en enestående innsats og utvist et stort engasjement i forhold til SHA. De har fulgt opp underentreprenørers og sitt eget HMS-arbeid på en god måte. Ikke minst har det vært viktig å kontrollere at HMS-systemene etterleves, forteller prosjektdirektør Ketil Asklien i Undervisningsbygg.

Hun peker på at det også har vært fokus på logistikk, orden og ryddig på byggeplassene og høy bevissthet for å hindre sosial dumping.

Prisen ble delt ut i forbindelse med prosjektet Fernanda Nissen skole i Oslo som Stig Rømo og Hugo Bergli i Betonmast jobber på. Prisen ble vunnet i konkurranse med alle de andre skoleprosjektene som Undervisningsbygg (UBF) har under gjennomføring i Oslo i 2016.

Utdeling skjedde onsdag 7.desember hos UBF på Ris skole.

- Det er utrolig hyggelig å få en slik pris. I Betonmast har vi et stort fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, så det er hyggelig at det vår innsats blir lagt merke til, sier Stig Rømo i Betonmast Oslo.