Betonmast bygger Prost Stabelsvei 22

Betonmast Bygg AS har inngått en kontrakt med Prost Stabelsvei 22 ANS om tilbygg og ombygging av Prost Stabelsvei 22.

Prost Stabelsvei er eid av HCA Melbye AS. Samlet kontraktsverdi er på cirka 40 millioner kroner (inkl.mva.).

Oppdraget omfatter ombygging og tilbygg av eksisterende kontor og lagerbygg med tilhørende produksjonslokaler for Melbye Skandinavia AS. Prosjektet består av ca. 4 000 kvadratmeter.

Arbeidene starter høsten 2007, og skal ferdigstilles sommeren 2008.

- Oppdraget passer meget bra inn i vår ordresituasjon, forteller Jørgen Evensen, adm. direktør i Betonmast Bygg AS.