Ill: TAG Arkitekter AS

Betonmast bygger Nyhavn Brygge i Bergen

Betonmast Bergen har vunnet anbudskonkurransen og signert avtale med Selvaag Bolig ASA om grunn- og betongarbeidene for boligprosjektet Nyhavn Brygge i Bergen.

Kontrakten er på 121 MNOK inkl. mva, og prosjektet gjennomføres som en totalentreprise basert på NS 8407.

Kontrakten innebærer blant annet bygging av garasjekjeller, flytting av den verneverdige Hollenderboden, etablering av bossug-anlegg, utomhusarbeider og bygging av offentlig kaipromenade i tre.

Selvaag Bolig skal selv levere og montere modulenhetene, og prosjektet vil totalt få 144 Start- og Hjem-leiligheter. Byggestart vil bli medio november.

- Vi gleder oss til å komme i gang med nok et boligprosjekt i Bergen. Samarbeidet med byggherren har vært utmerket, og sammen har vi funnet gode løsninger på de utfordringer som har vært i forprosjekt-fasen, sier Arne Kleivdal, daglig leder i Betonmast Bergen.