Betonmast Innlandet bygger 19 utleieleiligheter i Skolegata 8 i Gjøvik. Illustrasjon: Larkas ArkitekterBetonmast Innlandet bygger 19 utleieleiligheter i Skolegata 8 i Gjøvik. Illustrasjon: Larkas ArkitekterBetonmast Innlandet bygger 19 utleieleiligheter i Skolegata 8 i Gjøvik. Illustrasjon: Larkas ArkitekterBetonmast Innlandet bygger 19 utleieleiligheter i Skolegata 8 i Gjøvik. Illustrasjon: Larkas ArkitekterBetonmast Innlandet bygger 19 utleieleiligheter i Skolegata 8 i Gjøvik. Illustrasjon: Larkas Arkitekter

Betonmast bygger leilighetsprosjekt i Gjøvik

Betonmast Innlandet har signert avtale med Torm Holding AS om bygging av 19 utleieleiligheter i Skolegata 8 i Gjøvik.

Det skriver Betonmast i en pressemelding torsdag.

Betonmast bygger 19 utleieleiligheter samt parkeringskjeller sentralt i Gjøvik. Størrelsen på leilighetene varierer fra 26 til 67 kvadratmeter. Totalt bruttoareal er på om lag 1.525kvadratmeter, med en tomteutnyttelse er på 99,73 prosent, skriver entreprenøren.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise.

– Med både barnehage og skole rett i nærheten, vil vi ha høyt fokus på sikkerhet, dialog og varsling, spesielt med tanke på myke trafikanter, sier Erik Grefsrud, prosjektleder i Betonmast Innlandet.

– Vi vil i stor grad bygge med egne håndverkere, men grunnet kort byggetid vil vi måtte satse på elementleveranser. Selvsagt tilstreber vi som alltid å benytte våre gode forbindelser til underleverandører i lokalområdet her på Innlandet. Bak Torm Holding AS står Tormod Bakke, en lokal entreprenør som det skal bli spennende å jobbe for, avslutter Grefsrud.

Eksisterende bygg på tomten er allerede revet, og Betonmast Innlandet er i gang med kontrahering og prosjektering, heter det i pressemeldingen. Byggestart er beregnet til starten av januar, og leilighetsprosjektet er planlagt ferdigstilt rundt nyttår 2021.