Betonmast bygger i Forskningsparken

Betonmast Bygg AS har inngått avtale med Forskningsparken Invest ANS om bygging av Bygg 5.

Forskningsparken er et ledende senter for nyskapning, forskning og utvikling. Over 130 bedrifter, forskningsgrupper og institutter med 1600 ansatte holder i dag til i de eksisterende lokalene.

Det nye Hus 5 er siste byggetrinn i den planlagte utbyggingen og vil sammen med utomhusområdene og utbyggingen på nabotomten (IFI2, Statsbygg/UIO) komplettere utbyggingen i dalen mellom Blindern og Gaustadalléen.

Hus 5 har en grunnflate på ca 1600 kvm med to kjelleretasjer for parkering. Bygningsmassen over første etasje består av to sammenkoblede fløyer med en glassgård i mellom og mot nabobygg.

Fløy A har en flate på ca 500 kvm og går opp til 6. etasje pluss inntrukket teknisk rom i 7. etasje. Fløy B har en flate på ca 600 kvm opp til 5. etasje, mens 6. etasje er noe mindre på grunn av inntrukket fasade.

Mot eksisterende hovedinngang til Forskningsparken skal det føres opp et inngangsparti som er en del av denne entreprisen. Første trinn av prosjektet er allerede utført ved at kjelleren er bygget og står som et fundament for kontorbygget.

Kontraktssum ca 54 mill.kr.