Ill.: Yran & Storbraaten Architects A/SF.v.: Rolf Leistad, Eskil Thorkildsen, Jørgen Evensen, Per Volden, Martin Fuhr Bolstad, Pål Farmen.Ill.: Yran & Storbraaten Architects A/S

Betonmast bygger for Redningsselskapet

Betonmast har signert avtale med RS Tunet AS om utvikling og bygging av RS Tunet på Langrunn i Horten. 

RS Tunet AS er et samarbeid mellom Redningsselskapet med 70 prosent eierandel og Horten Industripark (HIP) med 30 prosent. Kontrakten er en samspillsentreprise på om lag 110 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet er en samspillsentreprise og omfatter blant annet riving av eksisterende bygninger, etablering av kanal og bassenganlegg ut mot Oslofjorden, opparbeidelse og forskjønnelse av omkringliggende uteområde, opprusting av eksisterende havneområde og moloer, samt bygging av om lag 4.000 kvadratmeter kurs- og konferanselokaler med overnattingsmuligheter for inntil 40 personer.

- Bygningene skal føres opp i massivtre med moderne klimavennlige løsninger. Sjøredningsskolen, som i dag holder til på Høgskolen i Vestfold, vil bli den største leietakeren i det nye senteret, heter det i en pressemelding.

Betonmast har siden høsten 2015 utviklet prosjektet sammen med Redningsselskapet, HIP og arkitekt Yran & Storbråten. Ambisjonen er å bygge Europas ledende kurs- og kompetansesenter innen sjøsikkerhet, -redning og beredskap.

- Vi er stolte av at Redningsselskapet og HIP valgte Betonmast som samarbeidspartner da de ønsket bistand til utvikling av Nye RS Tunet fra skisser til et realiserbart prosjekt innenfor en gitt budsjettramme, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

- Tilliten Redningsselskapet og HIP har vist oss setter vi umåtelig stor pris på. Prosessen frem til nå har vært veldig spennende og vi gleder oss stort til å ta fatt på selve gjennomføringen, sier Eskil Thorkildsen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold. 

- Prosjektet er spesielt interessant for oss som ansvarlig totalentreprenør, med innslag av de fleste disipliner, alt fra klimavennlige byggemetoder til opprusting av eksisterende havneområde og moloer, til etablering av nytt kanal- og bassenganlegg, avslutter Thorkildsen.

Byggestart er planlagt i juni 2016 og ferdigstillelse er planlagt til september 2017.