Ill.: Solem Arkitektur

Betonmast bygger for Primahus Bolig i Trondheim

Betonmast har signert kontrakt med Primahus Bolig om oppføring av 45 leiligheter på Tyholt i Trondheim. Kontraktssummen er på om lag 53 millioner kroner (ekskl. mva.).

Prosjektet omfatter bygging av 45 leiligheter på byggetrinn en i prosjekt Nye Bromstadenga. Leilighetene er fordelt på to bygg med underliggende parkeringsanlegg.

Spennarmering har totalentreprisen på grave-, betong- og utomhusarbeider, mens Betonmast har totalentreprisen på resterende fag. Betonmast står for prosjekteringsledelsen av hele prosjektet.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått dette oppdraget for Primahus Bolig, sier Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag.

– Samarbeidet med både dem og Spennarmering er godt, og vi ser frem til fortsatt godt samspill frem til ferdig bygg. Betonmast har vunnet flere prosjekter i Trøndelag den siste tiden, og ordrereseven er god. Fremtiden ser lovende ut for Betonmast i Trøndelag, avslutter Utvik.

Gravearbeidene er allerede i gang. Betonmast overtar råbyggene på nyåret 2017, for ferdigstillelse rundt årsskiftet 2017-2018. Samarbeidet med Primahus Bolig åpner også for bygging av trinn 2, som består av et bygg med 25 leiligheter over p-kjeller. 

Ill.: Solem Arkitektur