Betonmast bygger flerbrukshall

Det er nå klart for bygging av flerbrukshall i Tærruddalen i Skedsmo kommune. Betonmast Bygg Romerike skal stå for utførelsen.

– Vi starter opp nå og regner med å være ferdig i slutten av oktober i år. Dette er et prosjekt vi ser fram til å gjennomføre. En etterlengtet flerbrukshall vil gi tilbudet i området et løft, sier daglig leder i Betonmast Bygg Romerike Stein Erik Pedersen.

Flerbrukshallen er 3000 kvadratmeter med to håndballbaner, garderobe og servicefløy og tribune til 200 tilskuere. Budsjettet for hallen er på om lag 40 millioner kroner.

Betonmast Bygg Romerike vant anbudskonkurransen om flerbrukshallen i konkurranse med 14 andre entreprenører.

– Det var svært stor interesse om dette prosjektet. Det gjør det jo ekstra morsomt å vinne anbudskonkurransen. Jeg vil gi honnør til Skedsmo kommune som har valgt en konkurranseform der vi som entreprenører virkelig får vist fram kompetansen vår. Det er vår egen design for hallen som vant, sier Pedersen som mener at kommunen gjerne må gjøre slike grep i seinere anbudskonkurranser for å benytte entreprenørenes kompetanse enda bedre.

Miljøperspektivene er viktige i prosjektet og har vært førende for planleggingen.

– Flerbrukshallen er arealeffektiv for å minimalisere materialbruken, energibruken i drift vil være minst i tråd med forskriftene og et energiregnskap er utarbeidet for prosjektet, opplyser Pedersen.

Flerbrukshallen vil estetisk ta hensyn til Tæruddalen skole, og vil ha lavere fløyer med inngangsparti og garderober mot skolen, mens banene som krever store volumer, ligger bak disse fløyene og gjør at overgangen til de store volumene skjer trinnvis.

Hallen er tegnet med fokus på sambruk, fleksible løsninger og universell utforming.

– Hallen vil få 200 tribuneplasser og egne rullestolplasser. Den ligger på bakkeplan uten trapp, ramper eller heis og vil derfor være tilgjengelig for alle, forteller Pedersen som opplyser at det utenfor vil være 66 parkeringsplasser hvorav 6 er HC-plasser. Sykkelparkeringen er plassert ved inngangen.