Ill.: Arkitektkontoret KVADRAT AS

Betonmast bygger barnehage i Trondheim

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt med Trondheim kommune om bygging av Sekskanten barnehage sentralt i Trondheim. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på 40 millioner kroner eks mva.

Svein Karlsen, daglig leder i Betonmast Trøndelag.

Sekskanten barnehage er dimensjonert for 8 baser, i tillegg til administrasjon og fellesrom. Totalt får bygget en BTA på 1700 m2, og får plass til rundt 136 barn.

Bygget oppføres som et passivhus, med utstrakt bruk av massivtre både i bærekonstruksjoner og innvendige vegger. Bygget får også trefasader.

- Betonmast har lang erfaring i å bygge barnehager og skoler. Vi har også opparbeidet oss svært god kompetanse og erfaring med passivhus, sier Svein Karlsen, daglig leder i Betonmast Trøndelag i en pressemelding.

Prosjektstart er planlagt i oktober 2014, og barnehagen skal stå ferdig i november 2015. Den nye barnehagen skal bygges helt inntil eksisterende barnehage, som skal være i drift under hele byggeperioden. Dette fordrer god kontroll og samarbeid mellom alle parter.

- Vi har lang og god erfaring med Trondheim kommune som byggherre, er samarbeid som har fungert utmerket. Nå ser vi frem til å kunne bidra til nok et flott og funksjonelt bygg for barn i Trondheim, avslutter Karlsen.