Betongforsker blir æresdoktor

Carmen Andrade (55) vil bli ny æresdoktor ved NTNU. Hun er professor ved Forskningsrådet i Spania og direktør for et forskningsinstitutt som arbeider med konstruksjonsvitenskap.

Andrade er en meget aktiv forsker med svært mange publikasjoner, hvorav flere er helt sentrale innenfor betongteknologi. Spesielt innen områdene bestandighet og vedlikehold av betongkonstruksjoner, melder Universitetsavisa. Utviklet utstyr for feltmåling Carmen Andrade utviklet det første transportable utstyr for feltmåling av korrosjonshastighet for innstøpt armering. Dette er utstyr som mest er i bruk i Sør-Europa, men også i Norge. Hun er dessuten president i bransjeorganisasjonen Rilem. Dette er en betydningsfull internasjonal sammenslutning av eksperter i betongbransjen. Æresdoktoraten vil formelt bli kreert ved NTNUs årlige festmøte i Studentersamfundet 23. mai. Hun har meldt sin ankomst.