Betongelement-bransjen på høygir

Etterspørselen etter betongelementer er svært stor, og de aller fleste fabrikkene kjører på flere skift. Elementfolket er nå samlet i Trondheim til generalforsamling.

Det er tydelig å se på forsamlingen at man er inne i en god tid. I korridorene går det rykter om flere nye fabrikker og utvidelse av eksisterende virksomhet. Foreningens daglige leder John-Erik Reiersen sier til Byggeindustrien at bransjen i fjor har tatt markedsandeler bl a på etasjeskillere. I og med at vi nå opplever en betydelig økning i bygging av nye boliger, har man også fått en generell sterk økning i etterspørselen etter elementer i betong. Det gjelder også i vanlige boliger. Dette er en trend i samfunnet ved at det er større forståelse og interesse for mur og betong, og så har det selvsagt en økonomisk side. Rask byggetid er for mange avgjørende. Mange utbyggere har også mer fokus på drift og vedlikehold og da kommer betongelementer godt ut. Det at folk har bedre økonomi gjør også at man stiller større krav, bl a til lydegenskaper i bygg. Der har prefab en står fordel, sier han. En av bransjens forgrunnskvinner, Randi Egeland ble feiret stort på sin egen arbeidsplass før hun kom til møtet torsdag. Hun hadde denne dagen vært ansatt i 25 år i AS Betong. Nå sitter hun helt på toppen som administrerende direktør i selskapet. Hun leder også et av bransjens flaggskip. Fasadeelementene fra AS Betong er viden kjent. I løpet av disse 25 årene har det vært en utrolig utvikling. Randi Egeland har en utrolig arbeidskapasitet og hun er også opptatt av å jobbe for bransjens beste. Hun sitter i styret i Betongelementforeningen. Bransjen har også lagt merke til at hun i fjor hadde en større leveranse av fasadeelementer til Danmark. Det var et gjennombrudd for hele bransjen. Axel Baumann fra Contiga er formann i foreningen. Han fortsetter i dette vervet.