Betongbygg til sak mot kommune

Til tross for at Betongbygg har fått medhold fra KOFA, avviser Rygge kommune all dialog om et sykehjemsprosjekt. Nå går entreprenørselskapet til sak mot kommunen.

AS Betongbygg fikk i fjor høst medhold i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i at regelverket for offentlige anskaffelser var brutt på flere punkter ved anbudskonkurranse om nytt Rygge sykehjem.

Selskapet har på denne bakgrunn søkt å komme i dialog med Rygge kommune, men er på tross av KOFAs avgjørelse blitt blankt avvist.

– Vi har lang erfaring med liknende saker ved vårt kontor, og dette er av de mer graverende brudd på regelverket vi har sett, sier Betongbyggs advokat Harald Fosse i Advokatfirmaet Grette.

– Det spesielle i denne saken er at kommunens politikere har hevet seg over det regelverk som gjaldt for konkurransen, sett bort fra egne krav stilt i tilbudsgrunnlaget og satt til side en grundig faglig vurdering nærmest ved et pennestrøk.

Etter vår oppfatning ville Betongbygg blitt tildelt kontrakten dersom kommunen hadde fulgt regelverket.

I en slik situasjon har Betongbygg krav på å få sitt tap erstattet, og skal stilles som om kontrakt var blitt inngått, fremholder Fosse. Det var i januar 2006 at Rygge Kommune inviterte til anbudskonkurranse om utvikling og bygging av nytt sykehjem som skulle tilknyttes eksisterende Ryggeheimen. Omfattende og detaljerte beskrivelser lå til grunn for anbudsinvitasjonen. Det var anbyders oppgave å tegne og utvikle nybygget, samt rehabilitere deler av eksisterende sykehjem.

Tre entreprenører innga anbud. AS Betongbygg ble innstilt som nr. 1 i konkurransen av en entydig og enstemmig prosjektgruppe sammensatt av faglig ekspertise og ansatte på Ryggeheimen.

Flertallet i kommunestyret bestående av FrP, Høyre og KrF valgte likevel, til tross for omfattende protester, å tildele kontrakten til en annen tilbyder. KOFA kom til at det var i strid med regelverket for offentlige anskaffelser at det ikke var mulig å etterprøve hva kommunen baserte sine vurderinger på, eller hvorfor den faglige innstillingen var fraveket. Det ble også vurdert i strid med regelverket at tilbyderen som fikk kontrakten ble tillatt å endre sitt tilbud etter at dette var innkommet og rådmannen hadde gitt sin innstilling.

– Betongbygg og andre entreprenører nedlegger hvert år millionbeløp i utarbeidelsen av anbud inngitt i konkurranser, i tillegg til at man påføres tap med å holde personell ”på vent” i tilfelle man skulle få kontrakten. Dette er en kalkulert risiko tatt i forvissing om at det beste anbudet vil vinne konkurransen.

Når en kontrakt på om lag 100 millioner avgjøres kun basert på enkelte kommunestyremedlemmers subjektive vurderinger, som i tillegg viser seg å bygge på feilaktige slutninger, blir situasjonen uholdbar.

Når kommunen også avviser alle forsøk på dialog, ser AS Betongbygg ingen annen utvei enn å saksøke kommunen for de feilene som ble begått, mener advokat Fosse. Det blir nå opp til Moss tingrett å vurdere hvilke konsekvenser dette skal få. Stevning ble sendt tingretten 10. januar. Kommunen har om lag en måned til å komme med sitt tilsvar.