Betong Øst kjøper mobilt betongverk

Betong Øst gjør seg mer attraktive for planlagte samferdsels- og kraftutbygginger i Sør-Norge med landets andre SuperMobymix 100 mobile betongverk.

Dette verket kan flyttes på 24 timer mens andre verk trenger 14 dager til tre uker.

Betong Øst, som har hovedkontor på Kongsvinger, legger 15 millioner kroner på bordet for å kjøpe det nye anlegget og ruster seg til kampen om planlagte oppdrag.

I løpet av de kommende fem til sju årene er det varslet betongoppdrag for 150-200 millioner kroner, særlig knyttet til samferdsel og kraftutbygging i Sør-Norge.

- Anleggsoppdrag av denne typen krever kort og effektiv transport og høy kapasitet, sier daglig leder Erik T. Veiby i Betong Øst.

Betongproduksjon på anlegg med mobile betongverk har flere fordeler. I tillegg til kort transport gjør nærhet og dedikert produksjon at man også får bedre og løpende kontroll med kvaliteten.

- Mobile betongverk øker kontrollen over produktet og sikrer framdriften på anlegget, sier Veiby.

Knuser flytterekorder
Utfordringen med mobil produksjon har vært verkenes fleksibilitet. Det tar normalt 14 dager til tre uker å flytte dem fra et anlegg til et annet, og disse utvirksomme ukene må nødvendigvis slå ut på betongkostnadene.

- SuperMobymix 100 knuser alle tidligere flyttetider. Vi har det på plass på ett døgn i stedet for tre uker. Samtidig har det svært høy kapasitet med 80 m3/time. Dermed blir betongproduksjon på anlegget aktuelt og konkurransedyktig fra 4.000 m3 og oppover. Det er en sensasjonell forbedring, påpeker Veiby.

10-15 nye medarbeidere
Det andre nye verket er et Liebherr Betomix 2,0R med kapasitet på 50 m3/time.

- De to nye mobile betongverkene møter en ny trend i markedet der entreprenørene uttrykker behov for fleksibilitet og kapasitet. For å betjene verkene er Betong Øst i ferd med å ansette 10-15 operatører og sjåfører. Vi investerer og ansetter for å gjøre Betong Øst til en enda mer konkurransedyktig samarbeidspartner i et voksende marked, sier Veiby.