Bestrider gassanslag

Administrerende direktør Brian Bjordal i Gassco mener norske gassressurser vil være oppbrukte innen 20-50 år, og ikke 100 år slik som myndighetene hevder.

Vi snakker om en tidshorisont for gassen på under 50 år, sier Bjordal til Petromagasinet. I 2002 produserte norske gassfelt 45 milliarder standardkubikkmeter (Sm3). Fra 2010 og utover vil norsk sokkel levere 110-120 milliarder kubikkmeter gass. Dette forteller at norsk gass vokser sterkt og øker sin markedsandel. Det betyr også at tidshorisonten for norsk gassproduksjon må justeres, sier Bjordal. Oljedirektoratet anslår i en ny rapport at de gjenværende gassressursene utgjør 3.150 milliarder standardkubikkmeter. Bjordal mener gassressursene vil være tømt om 25-30 år dersom vi legger til grunn at det fra 2010 blir produsert 110-120 milliarder standardkubikkmeter per år. Hvis produksjonen øker til 150 milliarder Sm3 i året, vil det gå 20 år før gassen tar slutt. Inkludert uoppdagede ressurser, anslagsvis 1.900 milliarder Sm3 gass, blir det totale utvinnbare potensialet på 6.007 milliarder Sm3. Det er allerede produsert 948 milliarder Sm3, og da står vi igjen med i overkant av 5.000 milliarder Sm3, ifølge Bjordal. Han mener at levetiden ut fra dette blir 40-50 år med en årlig produksjon på 100-120 milliarder Sm3.