Administrerende direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan, er dømt til å betale åtte millioner kroner etter overdådig elektrobestilling. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Bestilte varmekabler i takrennen og 57 hifi-høytalere - Reitan dømt til å betale åtte millioner til elektrofirma

Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan pusset opp luksusvillaen for over 100 millioner kroner. Nå er han dømt i Borgarting Lagmannsrett til å betale elektriker Totaltek rund t åtte millioner i utestående krav.

Det skriver Dagens Næringsliv i en artikkel på sine nettsider.

Borgarting Lagmannsrett har i en fersk og enstemmig dom opprettholdt slutningen fra Tingretten, hvor ekteparet Ole Robert Reitan og Monica Tønnesen Reitan ble dømt til å betale utestående krav fra elektrikerfirmaet Totaltek.

«Etter lagmannsrettens syn er måten partene faktisk har forholdt seg av større betydning enn hvordan de i ettertid forklarer seg om hva som var avtalt og forutsatt. Lagmannsretten kan ikke se det annerledes enn at partene forholdt seg til det opprinnelige tilbudet om at det skulle faktureres etter medgått tid til oppgitte satser og avtalt påslag, og at de ikke har forholdt seg til at noen av budsjettene var prisoverslag», heter det i dommen.

«Lagmannsretten legger imidlertid vekt på at budsjettet inneholdt en vesentlig mengde uavklarte poster, og fakturaene viser at det underveis er avtalt til dels andre løsninger og ytterligere installasjoner», heter det i lagmannsrettsdommen.

Reitan dømmes til å betale omlag 6,5 millioner kroner, som er gjenstående av hovedstolen, tillagt forsinkelsesrenter av det beløp Tingretten ga dom for på omkring 8,2 millioner kroner frem til delbetaling i oktober 2012, og av resterende beløp etter dette, skriver Dagens Næringsliv.

Reitan idømmes også motpartens saksomkostninger på omlag 850.000 kroner.