Bestillingsverk fra NHO

Fellesforbundet tilbakeviser påstandene om at lovpålagt minstelønn er ulovlig, skriver Dagens Næringsliv.

Dette er et rent bestillingsverk fra NHO. Jeg kan ikke se annet enn at formålet er å sikre at bedriftene skal få benytte seg av billig arbeidskraft fra Polen og de andre nye EU-landene, sier Kjell Skjervø, rådgiver i Fellesforbundet, til Dagens Næringsliv. Vi har tidligere stilt spørsmål ved hele instituttet med allmenngjøring. Nå har vi fått en uhildet juridisk gjennomgåelse av dette som reiser mange spørsmål. Vi skal behandle rapporten i våre organer, og så får vi se hvordan vi følger dette opp, svarer NHO-direktør Sigrun Vågeng til samme avis.