Foto: Forsvarsbygg

Bertelsen og Garpestad tildelt kontrakten for grunnarbeider midlertidig garasjering på Evenes

- Flystasjonen skal ta imot de nye overvåkningsflyene P8 før selve hovedbasen står klar i 2023. Det er det samme firma som fikk kontrakten på grunnarbeidene til hovedbasen.

Det sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Prosjektet skal sørge for midlertidige fasiliteter i påvente av at hovedbasen for de maritime overvåkningsflyene ferdigstilles.

- Bertelsen og Garpestad ble tildelt kontrakten til fordel for to andre entreprenører som også hadde regnet på jobben. De er allerede i gang med prosjektet, og startet opp i september, skriver Forsvarsbygg i meldingen.

Grunnarbeidene består i masseutskifting til fjell, fornyelse av infrastruktur i grunnen og oppfylling og planering for etablering av nytt bygg på tomta. Verdien på kontrakten er på vel 5,1 millioner kroner inkludert merverdiavgift.